ثبت نام

نام دامنه ایده آل خود را پیدا کنید

دامنه خود را با ثبت دامنه خود با ما امن کنید

 • .5g.in فقط ₹853.03 /yr
 • .6g.in فقط ₹608.30 /yr
 • .actor فقط ₹1,597.33 /yr
 • .adult فقط ₹11,695.90 /yr
 • .agency فقط ₹675.02 /yr
 • .ahmdabad.in فقط ₹608.30 /yr
 • .ai فقط ₹9,355.39 /yr
 • .ai.in فقط ₹608.30 /yr
 • .am.in فقط ₹608.30 /yr
 • .app فقط ₹1,390.16 /yr
 • .army فقط ₹1,597.33 /yr
 • .art فقط ₹332.83 /yr
 • .asia فقط ₹586.80 /yr
 • .au فقط ₹1,420.42 /yr
 • .auction فقط ₹533.33 /yr
 • .auto فقط ₹133.66 /yr
 • .autos فقط ₹252.62 /yr
 • .baby فقط ₹266.00 /yr
 • .band فقط ₹1,982.29 /yr
 • .bar فقط ₹386.30 /yr
 • .bargains فقط ₹1,213.70 /yr
 • .beauty فقط ₹252.62 /yr
 • .best فقط ₹519.97 /yr
 • .bet فقط ₹1,182.96 /yr
 • .bid فقط ₹688.38 /yr
 • .bihar.in فقط ₹608.30 /yr
 • .bike فقط ₹1,213.70 /yr
 • .bio فقط ₹781.95 /yr
 • .biz فقط ₹800.67 /yr
 • .biz.in فقط ₹608.30 /yr
 • .biz.pl فقط ₹1,068.00 /yr
 • .black فقط ₹1,597.33 /yr
 • .blackfriday فقط ₹15,357.06 /yr
 • .blog فقط ₹533.33 /yr
 • .blue فقط ₹1,335.34 /yr
 • .boats فقط ₹252.62 /yr
 • .bond فقط ₹306.10 /yr
 • .boston فقط ₹1,589.31 /yr
 • .boutique فقط ₹445.12 /yr
 • .box فقط ₹132.34 /yr
 • .build فقط ₹3,741.36 /yr
 • .builders فقط ₹867.50 /yr
 • .business فقط ₹533.33 /yr
 • .business.in فقط ₹608.30 /yr
 • .buzz فقط ₹199.17 /yr
 • .bz فقط ₹2,445.55 /yr
 • .ca فقط ₹1,321.97 /yr
 • .cab فقط ₹1,583.95 /yr
 • .cafe فقط ₹828.74 /yr
 • .cam فقط ₹1,188.30 /yr
 • .camera فقط ₹1,182.96 /yr
 • .capital فقط ₹1,182.96 /yr
 • .car فقط ₹133.66 /yr
 • .cards فقط ₹781.95 /yr
 • .care فقط ₹2,271.01 /yr
 • .cars فقط ₹133.66 /yr
 • .casa فقط ₹987.81 /yr
 • .cash فقط ₹1,597.33 /yr
 • .casino فقط ₹906.27 /yr
 • .cc فقط ₹519.97 /yr
 • .center فقط ₹1,068.00 /yr
 • .cfd فقط ₹132.34 /yr
 • .charity فقط ₹1,856.64 /yr
 • .chat فقط ₹1,068.00 /yr
 • .cheap فقط ₹828.74 /yr
 • .christmas فقط ₹252.62 /yr
 • .church فقط ₹1,213.70 /yr
 • .city فقط ₹675.02 /yr
 • .claims فقط ₹1,583.95 /yr
 • .click فقط ₹266.00 /yr
 • .clothing فقط ₹1,984.96 /yr
 • .cloud فقط ₹560.06 /yr
 • .club فقط ₹626.90 /yr
 • .cn فقط ₹3,073.01 /yr
 • .cn.in فقط ₹608.30 /yr
 • .co فقط ₹249.00 /yr
 • .co.in فقط ₹608.30 /yr
 • .co.uk فقط ₹1,481.04 /yr
 • .codes فقط ₹675.02 /yr
 • .coffee فقط ₹1,443.62 /yr
 • .college فقط ₹266.00 /yr
 • .com فقط ₹799.00 /yr
 • .com.in فقط ₹608.30 /yr
 • .contact فقط ₹1,303.26 /yr
 • .cool فقط ₹828.74 /yr
 • .coop.in فقط ₹608.30 /yr
 • .coupons فقط ₹675.02 /yr
 • .credit فقط ₹982.46 /yr
 • .cs.in فقط ₹608.30 /yr
 • .cyou فقط ₹185.79 /yr
 • .dance فقط ₹1,443.62 /yr
 • .date فقط ₹688.38 /yr
 • .dating فقط ₹2,365.92 /yr
 • .de فقط ₹787.30 /yr
 • .degree فقط ₹1,182.96 /yr
 • .delhi.in فقط ₹608.30 /yr
 • .delivery فقط ₹752.54 /yr
 • .dentist فقط ₹6,134.00 /yr
 • .desi فقط ₹2,404.67 /yr
 • .design فقط ₹6,128.66 /yr
 • .dev فقط ₹1,589.31 /yr
 • .digital فقط ₹386.30 /yr
 • .direct فقط ₹1,597.33 /yr
 • .directory فقط ₹445.12 /yr
 • .discount فقط ₹781.95 /yr
 • .doctor فقط ₹1,583.95 /yr
 • .dog فقط ₹828.74 /yr
 • .domains فقط ₹1,583.95 /yr
 • .download فقط ₹688.38 /yr
 • .dr.in فقط ₹608.30 /yr
 • .durban فقط ₹3,483.38 /yr
 • .email فقط ₹675.02 /yr
 • .energy فقط ₹1,521.14 /yr
 • .er.in فقط ₹608.30 /yr
 • .eu فقط ₹453.14 /yr
 • .events فقط ₹1,870.02 /yr
 • .exchange فقط ₹1,182.96 /yr
 • .expert فقط ₹1,049.30 /yr
 • .finance فقط ₹1,583.95 /yr
 • .financial فقط ₹1,583.95 /yr
 • .firm.in فقط ₹608.30 /yr
 • .fish فقط ₹1,583.95 /yr
 • .foundation فقط ₹1,856.64 /yr
 • .fun فقط ₹132.34 /yr
 • .fund فقط ₹1,583.95 /yr
 • .furniture فقط ₹1,736.34 /yr
 • .futbol فقط ₹1,736.34 /yr
 • .fyi فقط ₹934.34 /yr
 • .gallery فقط ₹2,658.64 /yr
 • .game فقط ₹41,422.22 /yr
 • .games فقط ₹1,597.33 /yr
 • .gen.in فقط ₹608.30 /yr
 • .gives فقط ₹1,856.64 /yr
 • .glass فقط ₹6,334.50 /yr
 • .global فقط ₹3,134.50 /yr
 • .gmbh فقط ₹3,727.98 /yr
 • .gold فقط ₹828.74 /yr
 • .golf فقط ₹533.33 /yr
 • .green فقط ₹828.74 /yr
 • .group فقط ₹1,049.30 /yr
 • .guide فقط ₹1,335.34 /yr
 • .guitars فقط ₹14,020.38 /yr
 • .gujarat.in فقط ₹608.30 /yr
 • .guru فقط ₹367.58 /yr
 • .hair فقط ₹252.62 /yr
 • .health فقط ₹7,671.18 /yr
 • .help فقط ₹667.01 /yr
 • .homes فقط ₹252.62 /yr
 • .host فقط ₹653.63 /yr
 • .hosting فقط ₹41,422.22 /yr
 • .house فقط ₹1,182.96 /yr
 • .icu فقط ₹239.26 /yr
 • .in فقط ₹549.00 /yr
 • .in.net فقط ₹1,323.31 /yr
 • .ind.in فقط ₹608.30 /yr
 • .industries فقط ₹1,736.34 /yr
 • .info فقط ₹493.23 /yr
 • .info.in فقط ₹608.30 /yr
 • .ink فقط ₹2,992.82 /yr
 • .institute فقط ₹828.74 /yr
 • .int.in فقط ₹608.30 /yr
 • .international فقط ₹982.46 /yr
 • .internet.in فقط ₹608.30 /yr
 • .io فقط ₹5,078.03 /yr
 • .io.in فقط ₹608.30 /yr
 • .irish فقط ₹828.74 /yr
 • .jewelry فقط ₹787.30 /yr
 • .kaufen فقط ₹787.30 /yr
 • .kids فقط ₹2,658.64 /yr
 • .lat فقط ₹252.62 /yr
 • .life فقط ₹319.47 /yr
 • .live فقط ₹514.62 /yr
 • .loan فقط ₹688.38 /yr
 • .lol فقط ₹252.62 /yr
 • .ltd فقط ₹1,182.96 /yr
 • .makeup فقط ₹252.62 /yr
 • .marketing فقط ₹982.46 /yr
 • .mba فقط ₹1,597.33 /yr
 • .me فقط ₹630.42 /yr
 • .me.in فقط ₹608.30 /yr
 • .men فقط ₹688.38 /yr
 • .mobi فقط ₹598.83 /yr
 • .mom فقط ₹252.62 /yr
 • .money فقط ₹1,213.70 /yr
 • .monster فقط ₹252.62 /yr
 • .motorcycles فقط ₹252.62 /yr
 • .navy فقط ₹787.30 /yr
 • .net فقط ₹999.00 /yr
 • .network فقط ₹521.30 /yr
 • .news فقط ₹982.46 /yr
 • .nl فقط ₹919.63 /yr
 • .one فقط ₹266.00 /yr
 • .online فقط ₹199.00 /yr
 • .org فقط ₹749.00 /yr
 • .org.in فقط ₹608.30 /yr
 • .party فقط ₹688.38 /yr
 • .pg.in فقط ₹608.30 /yr
 • .pics فقط ₹252.62 /yr
 • .pictures فقط ₹1,495.74 /yr
 • .post.in فقط ₹608.30 /yr
 • .pro فقط ₹479.87 /yr
 • .pro.in فقط ₹608.30 /yr
 • .protection فقط ₹133.66 /yr
 • .pw فقط ₹667.01 /yr
 • .quest فقط ₹252.62 /yr
 • .rest فقط ₹252.62 /yr
 • .ru فقط ₹3,475.36 /yr
 • .run فقط ₹445.12 /yr
 • .sbs فقط ₹132.34 /yr
 • .security فقط ₹133.66 /yr
 • .services فقط ₹675.02 /yr
 • .sexy فقط ₹267.33 /yr
 • .shop فقط ₹199.00 /yr
 • .singles فقط ₹828.74 /yr
 • .site فقط ₹149.00 /yr
 • .skin فقط ₹266.00 /yr
 • .space فقط ₹132.34 /yr
 • .stream فقط ₹688.38 /yr
 • .support فقط ₹675.02 /yr
 • .team فقط ₹445.12 /yr
 • .tk فقط ₹945.02 /yr
 • .today فقط ₹386.30 /yr
 • .top فقط ₹266.00 /yr
 • .travel.in فقط ₹608.30 /yr
 • .tube فقط ₹3,193.31 /yr
 • .tv فقط ₹3,594.32 /yr
 • .tv.in فقط ₹608.30 /yr
 • .uk فقط ₹854.13 /yr
 • .uk.in فقط ₹608.30 /yr
 • .up.in فقط ₹608.30 /yr
 • .us فقط ₹600.16 /yr
 • .us.in فقط ₹608.30 /yr
 • .vip فقط ₹600.16 /yr
 • .vodka فقط ₹3,460.66 /yr
 • .vote فقط ₹3,134.50 /yr
 • .watch فقط ₹828.74 /yr
 • .website فقط ₹386.30 /yr
 • .wiki فقط ₹2,992.82 /yr
 • .win فقط ₹688.38 /yr
 • .wine فقط ₹828.74 /yr
 • .work فقط ₹1,188.30 /yr
 • .works فقط ₹752.54 /yr
 • .world فقط ₹306.10 /yr
 • .ws فقط ₹787.30 /yr
 • .wtf فقط ₹675.02 /yr
 • .xyz فقط ₹299.00 /yr
 • .yachts فقط ₹252.62 /yr
 • .zone فقط ₹828.74 /yr
 • .भारत فقط ₹1,013.18 /yr
 • .net.ng فقط ₹399.00 /yr
 • .ng فقط ₹999.00 /yr
 • .org.ng فقط ₹399.00 /yr
biz

فقط ₹800.67/yr

blog

فقط ₹533.33/yr

ca

فقط ₹1,321.97/yr

co

فقط ₹249.00/yr

co_uk

فقط ₹1,481.04/yr

com

فقط ₹799.00/yr

eu

فقط ₹453.14/yr

expert

فقط ₹1,049.30/yr

in

فقط ₹549.00/yr

info

فقط ₹493.23/yr

me

فقط ₹630.42/yr

mobi

فقط ₹598.83/yr

net

فقط ₹999.00/yr

online

فقط ₹199.00/yr

org

فقط ₹749.00/yr

services

فقط ₹675.02/yr

shop

فقط ₹199.00/yr

xyz

فقط ₹299.00/yr

چگونه تغییرات اخیر Google شما را تحت تاثیر قرار می دهد

آخرین به روز رسانی های گوگل کروم در حال حاضر بازدید کنندگان پیام "امن نیست" در URL اگر وب سایت شما https نیست (یعنی بدون گواهی SSL). اگر امن نیست، بازدیدکنندگان احتمال بیشتری دارند از ورود به اطلاعات خودداری کنند، خریداری کنند یا حتی برای لیست ایمیل شما ثبت نام کنند.گوگل همچنین وب سایت هایی را بدون گواهینامه SSL که در صفحه نتایج جستجو (SERP) پایین می آید، رتبه بندی می کند و در همان زمان تاثیر می گذارد.

ssl certificate

تمام TLD های ما را در زیر بررسی کنید

لیستی از TLD را برای شما فراهم می کند تا بتوانید وب سایت کسب و کار خود را شروع کنید!

قیمت / سال

فروش

.ai.in
check icon
₹608.30
قیمت تجدید ₹630.42

فروش

.app
check icon
₹1,390.16
قیمت تجدید ₹1,390.16

فروش

.bet
check icon
₹1,182.96
قیمت تجدید ₹2,672.02

فروش

.blackfriday
check icon
₹15,357.06
قیمت تجدید ₹15,357.06

فروش

.blue
check icon
₹1,335.34
قیمت تجدید ₹2,432.75

فروش

.chat
check icon
₹1,068.00
قیمت تجدید ₹3,875.02

فروش

.co.in
check icon
₹608.30
قیمت تجدید ₹630.42

فروش

.com
check icon
₹799.00
قیمت تجدید ₹1,299.00

فروش

.cyou
check icon
₹185.79
قیمت تجدید ₹1,469.01

فروش

.dev
check icon
₹1,589.31
قیمت تجدید ₹1,589.31

فروش

.discount
check icon
₹781.95
قیمت تجدید ₹3,474.02

فروش

.domains
check icon
₹1,583.95
قیمت تجدید ₹4,276.02

فروش

.events
check icon
₹1,870.02
قیمت تجدید ₹3,875.02

فروش

.game
check icon
₹41,422.22
قیمت تجدید ₹44,095.57

فروش

.in
check icon
₹549.00
قیمت تجدید ₹699.00

فروش

.men
check icon
₹688.38
قیمت تجدید ₹822.05

فروش

.net
check icon
₹999.00
قیمت تجدید ₹1,199.00

فروش

.run
check icon
₹445.12
قیمت تجدید ₹2,658.64

فروش

.top
check icon
₹266.00
قیمت تجدید ₹667.01

فروش

.us
check icon
₹600.16
قیمت تجدید ₹1,068.00

فروش

.world
check icon
₹306.10
قیمت تجدید ₹3,928.48

فروش

.xyz
check icon
₹299.00
قیمت تجدید ₹1,736.34

قیمت / سال

داغ

.biz
check icon
₹800.67
قیمت تجدید ₹2,271.01

داغ

.blog
check icon
₹533.33
قیمت تجدید ₹3,474.02

داغ

.buzz
check icon
₹199.17
قیمت تجدید ₹3,727.98

داغ

.bz
check icon
₹2,445.55
قیمت تجدید ₹2,445.55

داغ

.camera
check icon
₹1,182.96
قیمت تجدید ₹6,147.38

داغ

.cloud
check icon
₹560.06
قیمت تجدید ₹2,391.31

داغ

.club
check icon
₹626.90
قیمت تجدید ₹1,923.47

داغ

.co.uk
check icon
₹1,481.04
قیمت تجدید ₹1,481.04

داغ

.coupons
check icon
₹675.02
قیمت تجدید ₹5,866.67

داغ

.de
check icon
₹787.30
قیمت تجدید ₹787.30

داغ

.guru
check icon
₹367.58
قیمت تجدید ₹4,128.99

داغ

.host
check icon
₹653.63
قیمت تجدید ₹9,208.35

داغ

.me
check icon
₹630.42
قیمت تجدید ₹5,054.42

داغ

.monster
check icon
₹252.62
قیمت تجدید ₹1,521.14

داغ

.one
check icon
₹266.00
قیمت تجدید ₹2,003.68

داغ

.online
check icon
₹199.00
قیمت تجدید ₹4,396.27

داغ

.pro
check icon
₹479.87
قیمت تجدید ₹2,925.98

داغ

.pw
check icon
₹667.01
قیمت تجدید ₹3,073.01

داغ

.shop
check icon
₹199.00
قیمت تجدید ₹4,733.08

داغ

.uk
check icon
₹854.13
قیمت تجدید ₹854.13

داغ

.win
check icon
₹688.38
قیمت تجدید ₹822.05

قیمت / سال

جدید

.art
check icon
₹332.83
قیمت تجدید ₹3,073.01

جدید

.best
check icon
₹519.97
قیمت تجدید ₹2,364.58

جدید

.build
check icon
₹3,741.36
قیمت تجدید ₹3,741.36

جدید

.ca
check icon
₹1,321.97
قیمت تجدید ₹1,321.97

جدید

.cfd
check icon
₹132.34
قیمت تجدید ₹1,736.34

جدید

.cheap
check icon
₹828.74
قیمت تجدید ₹3,527.49

جدید

.cn
check icon
₹3,073.01
قیمت تجدید ₹3,073.01

جدید

.co
check icon
₹249.00
قیمت تجدید ₹3,474.02

جدید

.delhi.in
check icon
₹608.30
قیمت تجدید ₹630.42

جدید

.desi
check icon
₹2,404.67
قیمت تجدید ₹2,404.67

جدید

.email
check icon
₹675.02
قیمت تجدید ₹2,925.98

جدید

.fun
check icon
₹132.34
قیمت تجدید ₹4,008.69

جدید

.icu
check icon
₹239.26
قیمت تجدید ₹1,450.29

جدید

.in.net
check icon
₹1,323.31
قیمت تجدید ₹1,323.31

جدید

.info
check icon
₹493.23
قیمت تجدید ₹2,925.98

جدید

.live
check icon
₹514.62
قیمت تجدید ₹3,206.69

جدید

.org.in
check icon
₹608.30
قیمت تجدید ₹630.42

جدید

.ru
check icon
₹3,475.36
قیمت تجدید ₹3,475.36

جدید

.site
check icon
₹149.00
قیمت تجدید ₹3,033.34

جدید

.support
check icon
₹675.02
قیمت تجدید ₹2,792.32

جدید

.भारत
check icon
₹1,013.18
قیمت تجدید ₹1,013.18

دریافت آنلاین در سه مرحله ساده

www icon

نام دامنه را انتخاب کنید

طیف وسیعی از پسوندهای دامنه مانند .com، .in و بسیاری از موارد را انتخاب کنید

notepad pen

یک برنامه میزبانی را انتخاب کنید

ما بهترین میزبانی را با قیمت های مناسب تر در بازار ارائه می دهیم

settings icon

راه اندازی یک وب سایت

یاد بگیرید که چگونه وب سایت خود را از پایگاه اطلاعاتی بزرگ ما راه اندازی کنید

phone icon
با ما تماس بگیرید
+1(929)8002575
(رایگان رایگان)
chart
چت با ما
کارشناسان DOMAIN

مشتریان ما باید بگویم؟

وب سایت یا وبلاگ خود را با وردپرس، محبوب ترین سایت و ابزار مدیریت وبلاگ بسازید. این آسان برای استفاده است و به شما آزادی می دهد ...
وب سایت یا وبلاگ خود را با وردپرس، محبوب ترین سایت و ابزار مدیریت وبلاگ بسازید. این آسان برای استفاده است و به شما آزادی می دهد ...
وب سایت یا وبلاگ خود را با وردپرس، محبوب ترین سایت و ابزار مدیریت وبلاگ بسازید. این آسان برای استفاده است و به شما آزادی می دهد ...
وب سایت یا وبلاگ خود را با وردپرس، محبوب ترین سایت و ابزار مدیریت وبلاگ بسازید. این آسان برای استفاده است و به شما آزادی می دهد ...

اغلب پرسیده شده

پرسش و پاسخ
01
Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit، sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ویتامین و ویتامین، ویتامین و مواد معدنی، در صورت تمایل به خرید و فروش کالای مورد نظر خود اقدام نمایید.
02
Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit، sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ویتامین و ویتامین، ویتامین و مواد معدنی، در صورت تمایل به خرید و فروش کالای مورد نظر خود اقدام نمایید.
03
Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit، sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ویتامین و ویتامین، ویتامین و مواد معدنی، در صورت تمایل به خرید و فروش کالای مورد نظر خود اقدام نمایید.
04
Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit، sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ویتامین و ویتامین، ویتامین و مواد معدنی، در صورت تمایل به خرید و فروش کالای مورد نظر خود اقدام نمایید.